OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI constă în adaptarea activitații companiilor din mediul privat la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv în domeniile de specializare inteligentă prin instrumente de management pentru 756 persoane și 60 întreprinderi din Regiunea de Nord-Vest.

OBIECTIVELE SPECIFICE ale proiectului sunt:

OS 1 – Informarea si metode de recrutare si constientizare a 756 persoane din care 336 de personae care asigura managementul strategic al companiilor din care 60 antreprenori, 420 de persoane din departamentele de resurse umane, obiectiv aferent activitatii 1 a proiectului ce va avea ca rezultat atingerea indicatorului: 4S14, 4S16

OS 2 – Selectie si formarea profesionala pentru 336 manageri, obiectiv aferent activitatii 2 a proiectului ce va avea ca rezultat atingerea indicatorilor: 4S14,4S16

OS 3 – Selectie si formarea profesionala pentru 420 persoane din departamentul de resurse umane. obiectiv aferent activitatii 3 a proiectului ce va avea ca rezultat atingerea indicatorilor: 4S14, 4S16

OS 4 – Proiectarea planificarii strategice sectoriale pentru 60 de intreprinderi obiectiv aferent activitatii 4 a proiectului ce va avea ca rezultat atingerea indicatorilor: 4S17,4S13.

OS 5 – Dezvoltarea si implementarea unui sistem de management si control performant al proiectului prin monitorizarea continua a rezultatelor obþinute, în vederea maximizarii impactului proiectului asupra grupului þinta vizat precum si asigurarea vizibilitatii finanțatorului si a activitaților proiectului, cu ajutorul unor instrumente inovatoare de informare si publicitate, obiectiv aferent activitatii 5 a proiectului ce va avea ca rezultat 756 persoane sprijinite si 60 de intreprinderi sprijinite din care 50 de IMM, in 12 luni ce va avea ca rezultat atingerea indicatorilor 4S13,4S14,4S16,4S17.

OS 6 – Asigurarea unei organizari temeinice privind decontarea cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara, pe intreaga perioada de implementare a proiectului. in 12 luni ce va avea ca rezultat atingerea indicatorilor 4S13,4S14,4S16,4S17.

logo-default-white

Proiect cofinantat din Fondul Social Europena prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Contact Info

Centrul de Consultanta si Studii Europene

Str. Energiei, nr.24A, Galati
Tel: 0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Copyright 2018 CURSURI CCSE ©  Toate drepturile rezervate