RAPORT DE EVALUARE AL DOSARELOR DE CANDIDATURA AFERENT LUNII IUNIE, PENTRU JUDETUL SALAJ

In vederea monitorizarii atingerii indicatorilor si a rezultatelor asumate in cadrul proiectului POCU227/3/8/117858 „Imbunatatirea activitatii de management al resurselor umane in companiile din sectoarele economice cu potential competitiv prin specializare inteligenta in Regiunea de Nord-Vest”, in luna iunie, au fost inregistrate si indosariate un numar de 0 dosare ce au fost centralizate pe urmatoarele categorii:

– angajați care asigură managementul strategic și care ocupă poziții de management au fost inscrisi un numar de 0 persoane, din care 0 femei;
– antreprenori care-și gestionează propriile afaceri au fost inscrisi un numar de 0 persoane, din care 0 femei;
– angajați din departamentele de resurse umane au fost inscrisi un numar de 0 persoane, din care 0 femei;

Din numarul total de dosare depuse,0 sunt eligibile,0 sunt neeligibile,si 0 dosare au fost retrase.

Din cele ………….. dosare, optiunile de curs au fost urmatoarele:
A. CURSURI pentru manageri/ antreprenori (A2.2):
1. COMPETENTE ANTREPRENORIALE: ……………
2. MANAGER DE IMBUNATATIRI PROCESE: …………….
3. RESPONSABIL PROCES: ………………….
4. MANAGER DE PROIECT: …………………
B. CURSURI pentru angajati din departamentul de resurse umane (A3.2):
5. SSMS: ………………..
6. INSPECTOR RESURSE UMANE: ……………….
7. CONSILIER PENTRU DEZVOLTARE PERSONALA: …………….
8. FORMATOR: ……………
9. EVALUATOR DE COMPETENTE PROFESIONALE: …………….

Intocmit,
Expert Grup Tinta 6
Motoc Cornelia

Comunicat de presa – CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI

CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI – „Îmbunătățirea activității de management al resurselor umane în companiile din sectoarele economice cu potențial competitiv prin specializare inteligentă în Regiunea de Nord-Vest”, Cod SMIS 2014+: 117858

Centrul de Consultanta si Studii Europene SRL, in calitate de beneficiar, vă invită pe 4 iulie 2018, începând cu ora 09:30, locatia: Hotel Metropolis, Bistrita la conferinţa de lansare a proiectului „Îmbunătățirea activității de management al resurselor umane în companiile din sectoarele economice cu potențial competitiv prin specializare inteligentă în Regiunea de Nord-Vest”, contract de finanţare nr. POCU 227/3.8/117858,finantat prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014 – 2020, Axa prioritară nr. 3 – „Locuri de munca pentru toți”, Prioritatea de investiții 8v – „Adaptarea lucratorilor, intreprinderilor si antreprenorilor la schimbare”.

Proiectul îşi propune ca obiectiv general adaptarea activitații companiilor din mediul privat la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv în domeniile de specializare inteligentă prin instrumente de management pentru 756 persoane și 60 întreprinderi din Regiunea de Nord-Vest.

Durata de implementarea proiectuluieste de 12 luni, in perioada 21.05.2018-20.05.2019.

Grupulţintă al proiectuluieste formatdin756 persoanedin Regiunea de Nord-Vest, structurat astfel:
– 276 angajați care asigurăm anagementul strategic și care ocupă poziții de management;
– 60 antreprenori care-și gestionează propriile afaceri;
– 420 angajați din departamentele de resurse umane.

REZULTATELE PROIECTULUI:
I. SESIUNI INDIVIDUALE DE TIP BUSINESS COACHING– adresate unui nr. de 336 manageri/ antreprenori (56 sesiuni/ județ)
II. SESIUNI INDIVIDUALE DE ÎNVĂȚARE ȘI DEZVOLTARE ÎN CARIERĂ– adresate unui nr. de 420 de persoane din departamentele de resurse umane (70 sesiuni/ județ)
III. CURSURI:
A. CURSURI pentru 336 manageri/ antreprenori:
– COMPETENTE ANTREPRENORIALE: 160 ORE/curs
– MANAGER DE IMBUNATATIRI PROCESE: 60 ORE/curs
– RESPONSABIL PROCES: 40 ORE/curs
– MANAGER DE PROIECT: 100 ORE/curs
B. CURSURI pentru 420 de persoane din departamentele de resurse umane:
– SSM: 80 ORE/ curs
– INSPECTOR RESURSE UMANE: 100 ORE/curs
– CONSILIER PENTRU DEZVOLTARE PERSONALA: 100 ORE/curs
– FORMATOR: 40 ORE/curs
– EVALUATOR DE COMPETENTE PROFESIONALE: 100 ORE/curs
IV. WORKSHOP-URI:
A. WORKSHOP-URI pentru1 68 manageri/ antreprenori
– WS Managementul strategic
– WS Managementul schimbarilor
B. WORKSHOP-URI pentru336 de persoane din departamentele de resurse umane
– WS Legislatia muncii
– WS Managementul performantei
– WS Managementul riscului
– WS Managementul timpului
Notă: Participanții la workshop-uri vor beneficia de cazare+masa+transport GRATUITE
V. SEMINARII:
A. SEMINARII pentru 168 manageri/ antreprenori
– Seminar europroiectare
– Seminar investgreen-investește în verde
B. SEMINARII pentru 84 de persoane din departamentele de resurse umane
– Seminar evaluarea performanței
Notă: Participanții la seminarii vor beneficia de cazare+masa+transport GRATUITE

VI. PLANIFICARE STRATEGICĂ SECTORIALA PENTRU 60 DE ÎNTREPRINDERI

Valoarea totală a contractului de finanțareprimita prin Programul Operational Capital Uman este de 4.314.618,25 lei, din care finanțarea nerambursabilă este în valoare de 4.098.887,34 lei, echivalentă cu 95% din valoarea eligibilă aprobată, iar Centrul de Consultanță și Studii Europene va contribui cu 215.730,91 lei (5%).

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

DATE DE CONTACT

Centrul de Consultanță și Studii Europene SRL, Str. Energiei nr.24A, Galati – Romania
Lupu Anca Iulia – Manager de proiect, tel. 0236419608
Siteproiect: http://management-nv.com/inscriere-online/
E-mail: management3.8nv@gmail.com
Facebook https://www.facebook.com/Management-N-V-598084960570360/
Persoane de contact:
• Pentru judetele Satu Mare, Maramures si Bistrita:
Expert informare si publicitate 1 – George Cinepa, tel.: 0733002780
• Pentrujudetele Bihor, Salaj si Cluj:
Expert informare si publicitate 2 – Grosu Ionela, tel.: 0733002780

http://www.rasunetul.ro/conferinta-de-lansare-proiectului-imbunatatirea-activitatii-de-management-al-resurselor-umane

logo-default-white

Proiect cofinantat din Fondul Social Europena prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Contact Info

Centrul de Consultanta si Studii Europene

Str. Energiei, nr.24A, Galati
Tel: 0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Copyright 2018 CURSURI CCSE ©  Toate drepturile rezervate